Almeta Impex PLC.


Almeta Impex PLC.

Full Description


Kebele: 15 Kirkos K/Ketema Po Box: 100043
Addis Ababa
Ethiopia

Tel: 011-5515552/011-5534222
Fax: 011-5513677
 Tags/Keywords

Ethiopia IMPEX PLC.

Comments are closed.